More Junior success

20180316_170330_HDR.jpg
Barhodyn gwyn bendigedig i Gethin. – – – – A great white badge for Gethin.
20180316_165528_HDR.jpg
Cerys yn wen i gyd ar ol enill bathodyn arall . . . . . .Cerys all smiles after another badge.